Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2018

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2018

I den här publikationen redovisar Transportstyrelsen säkerhetsutvecklingen inom luft- och sjöfarten, med fokus på utvecklingen under 2018. Inom båda trafikslagen är trenden densamma, med en hög säkerhetsnivå och endast ett fåtal omkomna och skadade inom den kommersiella verksamheten. De som omkommer och skadas finns huvudsakligen inom fritidsverksamheten. Dock fortsätter glädjande nog antalet omkomna inom fritidsbåtlivet att
minska. Antalet omkomna 2018 är det hittills lägst noterade sedan statistik började föras under 1970-talet.

Utgiven 2020-03-25