Specialsjöfart

Specialsjöfart

Förutsättningar för och konsekvenser av att sluta ömsesidiga bilaterala närfartsavtal i syfte att möjliggöra utveckling av specialsjöfart under svensk flagg.

Utgiven 2021-06-23