Säkerhetsöversikt sjöfart 2023

Säkerhetsöversikt sjöfart 2023

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2023 visar statistik över rapporterade olyckor och tillbud i den svenska yrkessjöfarten, och statistik över omkomna eller saknade för fritidssjöfarten.

Utgiven 2024-06-24