Säkerhetsöversikt Sjöfart 2021

Säkerhetsöversikt Sjöfart 2021

I Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för år 2021 presenterar vi statistik över rapporterade olyckor och tillbud i den svenska yrkessjöfarten tillsammans med en beskrivning av vårt förebyggande säkerhetsarbete. För fritidssjöfarten i Sverige presenteras statistik över omkomna eller saknade och skadade i olika situationer. Översikten visar att säkerheten inom fritidssjöfarten är god. Antalet omkomna minskade betydligt i förhållande till året innan. Inom yrkessjöfarten kan vi dessvärre konstatera att 7 personer omkom eller saknas efter olyckor, vilket är fler än på länge.

Utgiven 2022-05-30