Säkerhetsöversikt sjöfart 2020

Den här rapporten redovisar sjösäkerhetsutvecklingen under 2020 baserat på ett antal säkerhetsnyckeltal. Åtgärder som Transportstyrelsen har vidtagit för att öka säkerheten till sjöss redovisas också.

Säkerhetsöversikt sjöfart 2020

I denna säkerhetsöversikt redovisar Transportstyrelsen säkerhetsutvecklingen inom sjöfarten, med fokus på utvecklingen under 2020. Yrkessjöfarten har under 2020 varit förskonad från dödsolyckor och antalet allvarliga olyckor har minskat. Samtidigt har antalet rapporterade tillbud ökat avsevärt. Vi ser en ökad rapporteringsvilja. Dock finns fortsatt ett stort mörkertal när det gäller olyckor och tillbud, eftersom många aldrig kommer till vår kännedom. Mörkertalet är olika stort inom olika segment inom yrkessjöfarten.

Antalet omkomna inom båtlivet har ökat något jämfört med föregående år men i ett längre perspektiv kan 2020 ses som ett normalår när det gäller antalet omkomna.

 

Utgiven 2021-10-25