Regionala skyddsombud inom sjöfarten

En slutrapport av uppdrag att lämna förslag till regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten.