Redovisning av uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart

– med särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor för sjömän

Redovisning av uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart

Under hösten 2020 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder och kontrollmöjligheter, med särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor, vilka kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Bakgrunden till uppdraget är bland annat ett antal olyckor som skett på svenskt vatten under de senaste åren.

Den här rapporten är Transportstyrelsens avrapportering av regeringsuppdraget.

Utgiven 2021-05-03