Rapport efter genomfört test med virtuell SSA

Rapport efter genomfört test med virtuell SSA

Transportstyrelsen (TS) har i samverkan med Sjöfartsverket (SjöV) och Försvarsmaktens (FM) genomfört prov och försök för utmärkning av temporärt aktiverat skjutområde till sjöss i Östersjön respektive Kattegatt med virtuell sjösäkerhetsanordning (Vir SSA) under 2019.

Utgiven 2019-11-07