Förslag till utbildning och ett obligatoriskt förarbevis för att få framföra vattenskoter

Förslag till utbildning och ett obligatoriskt förarbevis för att få framföra vattenskoter

Transportstyrelsens slutredovisning av regeringsuppdrag att lämna förslag till vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Utgiven 2020-10-01