×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Säkerhetsöversikt 2012

Säkerhetsöversikt 2012

Säkerheten inom den svenska sjöfarten är god, med endast ett fåtal omkomna inom yrkessjöfarten och ett minskat antal omkomna inom fritidsbåtssektorn. Inom yrkessjöfarten bedöms utvecklingen delvis bero på att antalet svenskflaggade fartyg har minskat över tid. Samtidigt visar internationell statistik att sjöfarten i allmänhet blir allt säkrare, bland annat beroende på förbättrad teknik, exempelvis elektroniska navigations- och informationssystem (ECDIS) och transpondersystemet AIS

Utgiven 0001-01-01