×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Sjösäkerhetsarbetet 2001-2004

Sjösäkerhetsarbetet 2001-2004

Regeringen beslutade den 19 april 2001 att Sjöfartsverket skulle anordna ett internationellt sjösäkerhetsseminarium. Regeringen beslutade också att Sjöfartsverket till detta skulle skriva en rapport om vilka åtgärder, som vidtagits för att förbättra sjösäkerheten under tiden 1994-2001. Sjöfartsverkets rapport, daterad den 1 oktober 2001, presenterades vid seminariet.

Utgiven 2004-09-13