Säkrare båtliv 2020 - rapport

/link/65a7a4b29b954e5bbb60846b94986f59.jpg

Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade inom fritidsbåtstrafiken ska kunna minska i enlighet med regeringens mål för säkerhet. Etappmålet till år 2020 är att antalet omkomna inom fritidsbåtstrafiken fortlöpande minskar och att antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

Utgiven 2012-02-28