Utvecklingen på sjö- och luftfartsmarknaden

Sverige har många hamnar som är öppna för kommersiell trafik, men även vår största hamn i Göteborg är liten i jämförelse med många europeiska hamnar.

Utvecklingen på sjö- och luftfartsmarknaden

Likaså har Sverige förhållandevis många flygplatser vilka ur ett europeiskt eller internationellt perspektiv är att betrakta som små. Såväl luftfartens som sjöfartens infrastruktur erhåller finansiellt stöd från EU:s fonder.

Utgiven 2014-02-13