Utveckling av utbud och priset på järnvägslinjer 1990-2023

Utveckling av utbud och priset på järnvägslinjer 1990-2023

Tillsammans med Järnvägsgruppen på Kungliga Tekniska Högskolan följer Transportstyrelsen årligen utvecklingen på marknaden för persontransporter på järnväg. Transportstyrelsen har i uppdrag att övervaka att marknaden för järnvägstransporter fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.

Utgiven 2024-04-24