Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2020

Transportstyrelsen har tillsammans med Järnvägsgruppen på KTH följt pris- och utbudsutvecklingen på persontrafikmarknaden på järnväg. Samarbetet med Järnvägsgruppen har pågått ett antal år vilket gjort det möjligt att stegvis analysera olika delar av marknadsutvecklingen.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2020

I årets rapport har vi riktat ett särskilt fokus mot att belysa covid-19-pandemins inverkan på järnvägsmarknaden.

Utgiven 2021-03-22