Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2018

I den här rapporten har Transportstyrelsen tillsammans med Järnvägsgruppen vid KTH analyserat utvecklingen av utbud och priser på ett antal järnvägslinjer i Sverige mellan 1990 och 2018.

/link/1d3988866d7d4c2e92452673ac3dd4bc.aspx

Vi kan konstatera att utvecklingen på kort sikt varit blygsam. Sett över en längre tid har det skett förbättringar i aspekter som är av vikt för resenären. Jämfört med 1990 går det idag dubbelt så många tåg som dessutom är 20 procent snabbare. Även om prisutvecklingen i genomsnitt varit förhållandevis stabil ser vi att prisdifferentieringen ökat.

Utgiven 2019-06-24