Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015

Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan har för tredje året i rad tagit fram en analys av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige mellan 1990 och 2015.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015

Sett över en längre tidsperiod har utvecklingen på järnvägsmarknaden inneburit en hel del positiva effekter på resenärer. Om man jämför 1990 med 2015 går det dubbelt så många tåg idag och som dessutom går 20 procent snabbare. Priserna har varit förhållandevis stabila men prisdifferentieringen har ökat som en följd av att dynamiska prismodeller har blivit vanligare.

Utgiven 2015-12-21