Utredning av förutsättningarna för lufttrafikföretag i Sverige

Utredningen syftar till att undersöka förutsättningarna för svenska flygföretag, på såväl inrikes- som utrikesmarknaden.

Utredning av förutsättningarna för lufttrafikföretag i Sverige

Utredningen ska identifiera eventuella strukturella eller marknadsmässiga problem som kan förklara nedgången av andelen av den svenska luftfarten som utförs av svenska flygföretag. Utredningen omfattar enbart den del av marknaden som berör kommersiella lufttransporter av passagerare.

Utgiven 2013-02-20