Undersökning om prissättning och prisinformation vid taxiresor

Transportstyrelsen har låtit genomföra en uppföljande mätning för att få en bild av utvecklingen och situationen kring prissättning och prisinformation vid taxiresor 2022.

Undersökning om prissättning och prisinformation vid taxiresor

Ett syfte är att undersöka taxiresenärers attityder till prissättning och prisinformation. Detta omfattar att skapa en bild av hur taxiresenärer upplever prissättningen, om de känner till att det ska finnas en prisinformation och om de vet hur de kan använda prisinformationen. Ett annat syfte är att dokumentera vilka jämförpriser som olika taxibolag tillämpar.

Undersökningen utfördes av Point AB i uppdrag av Transportstyrelsen.

Utgiven 2022-10-17