Transportstyrelsens marknadsövervakning 2013

På varje marknad behöver det finnas tydliga spelregler och rättvisa förutsättningar för dem som verkar, eller har för avsikt att verka på marknaden.

Transportstyrelsens marknadsövervakning 2013

När allt fler transportmarknader öppnas upp för konkurrens blir behovet av marknadsövervakning mer påtagligt än tidigare.

Utgiven 2013-09-23