Transportmarknaderna 2014

Transportstyrelsen bedriver marknadsövervakning för samtliga trafikslag. Marknadsövervakning ingår i Transportstyrelsens myndighetsuppdrag och syftet är skapa en väl fungerande marknad med konkurrens på lika villkor.

Transportmarknaderna 2014

I den trafikslagsövergripande rapportserien ”Transportmarknaderna” redovisas utvecklingen inom ett urval av marknader på transportområdet.

Utgiven 2015-04-01