Transportmarknaden i siffror 2022

Transportmarknaden i siffror är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning. Rapporten ger en översiktlig bild av utvecklingen på
marknaderna för person- och godstransporter på väg- och järnvägsområdet.

Transportmarknaden i siffror 2022

Rapporten fokuserar på tre huvudsakliga områden: statistik kring trafik- och resandeutveckling, marknadshändelser och ekonomisk utveckling.

Rapporten är uppdelad i två delar, en avseende persontrafik och en avseende godstrafik.

Rapporten riktar sig till branschorganisationer, departement, myndigheter och företag. Iakttagelser vi gör i rapporten återförs till vår tillsyn, regelgivning och övriga marknadsövervakning.

TSG 2023-1435.

Utgiven 2023-02-28