Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Transportstyrelsen tar varje år fram en tillgänglighetsrapport, där möjligheten att med flyg ta sig till eller från olika destinationer inom Sverige och Europa undersöks.

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

I årets tillgänglighetsrapport jämförs data från 2015 med 2014 års uppgifter.

Utgiven 2017-12-12