Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2017

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2017

Transportstyrelsen följer hur tillgängligheten utvecklas inom luftfarten genom att undersöka
möjligheten att med flyg ta sig till eller från olika destinationer inom
Sverige och Europa. I årets tillgänglighetsrapport jämförs data från 2017 med
2016 års uppgifter.

Utgiven 2019-03-06