Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2017

Transportstyrelsen följer hur tillgängligheten utvecklas inom luftfarten genom att undersöka möjligheten att med flyg ta sig till eller från olika destinationer inom Sverige och Europa.

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2017

I årets tillgänglighetsrapport jämförs data från 2017 med 2016 års uppgifter.

Utgiven 2019-03-06