Smarta fartyg

Den här utredningen syftar till att öka kunskapen om utvecklingen mot användningen av smarta fartyg och identifiera områden som Transportstyrelsen fortsatt bör arbeta med.

Smarta fartyg

I rapporten beskrivs bland annat drivkrafter, potential och hinder för framtidens fartyg utifrån litteraturstudier och intervjuer med aktörer i branschen.

Utgiven 2019-10-30