×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Sjömännens arbets- och levnadsvillkor

Rapporten Sjömännens arbets- och levnadsvillkor utreder två dimensioner av sjömännens arbets- och levnadsvillkor.

Sjömännens arbets- och levnadsvillkor

Dels svenska och utländska fartygs efterlevnad av sjöarbetskonventionen, dels sjömännens upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på svenska fartyg.

Utgiven 2019-09-19