Sjöfartens avgifter – Utvecklingen av Transportstyrelsens tillsynsavgift

Mellan 2008 och 2017 har såväl Transportstyrelsens tillsynsavgift som Sjöfartsverkets lotsavgift höjts.

Sjöfartens avgifter – Utvecklingen av Transportstyrelsens tillsynsavgift

Tillsynsavgiften har höjts för alla segment men störst ökningar har större passagerarfartyg och pråmar samt mindre tankfartyg. Lotsavgiften särskiljer inte segment vilket gör att ökningen har påverkat alla segment lika. Farledsavgiften har olika delar där vissa har höjts och andra sänkts.

Inom ramen för Transportstyrelsens marknadsövervakning har denna kartläggning tagits fram med syftet att identifiera och beskriva utvecklingen av Transportstyrelsens tillsynsavgifter samt Sjöfartsverkets lotsavgift och farledsavgift. Målsättningen för uppdraget har varit att presentera en översikt över avgifterna, deras struktur, utveckling och nivåer under tidsperioden 2008–2017.

Utgiven 2018-09-03