Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2021

Enligt SERA-direktivet ska Transportstyrelsen regelbundet rådfråga företrädare för användare av järnvägstjänster för persontransporter om hur de ser på järnvägsmarknaden.

Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2021

Transportstyrelsen gav därför under våren 2021 Point AB i uppdrag att genomföra en kvantitativ marknadsundersökning bland resenärer. Denna rapport baseras på resultaten från den undersökningen.

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Totalt sett är drygt åtta av tio resenärer nöjda med upplevelsen av sina tågresor. Mest nöjda är äldre resenärer medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda

Utgiven 2021-10-18