Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2019

Enligt det så kallade SERA-direktivet ska Transportstyrelsen regelbundet rådfråga företrädare för användare av järnvägstjänster för persontransporter om hur de ser på järnvägsmarknaden.

Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2019

Transportstyrelsen gav under våren 2019 Intermetra AB (numera Point AB) i uppdrag att genomföra en kvantitativ marknadsundersökning bland resenärer. Denna rapport baseras på resultaten från den undersökningen.

De flesta som reser med tåg i Sverige är nöjda. Totalt sett är ungefär åtta av tio resenärer nöjda med upplevelsen av sina tågresor. Mest nöjda är äldre resenärer medan resenärer i 30-årsåldern är minst nöjda.

Utgiven 2019-11-18