Prissättning och prisinformation vid taxiresor - uppföljande undersökning 2017

För att få en bättre bild av nuvarande prissättning och taxikunders uppfattning av taxipriser genomfördes på uppdrag av Transportstyrelsen, två marknadsundersökningar under våren 2013 och uppföljande mätningar sommaren 2014 resp. 2015.

Prissättning och prisinformation vid taxiresor - uppföljande undersökning 2017

Regelbundna marknadsundersökningar är av värde som ett underlag för att undersöka taxiresenärers erfarenheter av prissättning och prisinformation rörande taxiresor. Det är också av värde att följa prisutvecklingen av de jämförpriser som taxibolagen tillämpar.

Transportstyrelsen har därför låtit genomföra en uppföljande mätning under sommaren 2017.

Utgiven 2017-09-20