Nyckeltalsanalys av järnvägsföretag 2009

Nyckeltalsanalys av järnvägsföretag 2009

I Transportstyrelsens marknadsövervakning ingår att årligen upprätta en nyckeltalsanalys. Syftet med nyckeltalsanalysen är att beskriva järnvägsföretagens konkurrensmiljö och ekonomiska förhållanden.

Nyckeltalsanalysen omfattar företag som är verksamma på den svenska järnvägsmarknaden. Järnvägsmarknaden har delats in i två delmarknader, gods- och persontransportmarknaden. Underlaget till nyckeltalsanalysen utgörs av årsredovisningar från Bolagsverket samt till Transportstyrelsen annat inkommet material.

Utgiven 2011-04-14