Nya affärsmodeller/sociala villkor inom luftfarten

Nya affärsmodeller/sociala villkor inom luftfarten

Konkurrensen på flygmarknaden har hårdnat och flygbolagen ställs inför behov att sänka sina kostnader och anpassa sin verksamhet för att optimera sin affärsverksamhet och uppnå lönsamhet. Affärsmodeller med nya och olika typer av anställningsformer och annorlunda sätt att organisera verksamheten har introducerats på marknaden. Ett flygbolag kan ha hemvist i ett land, betydande del av verksamheten utanför licensieringsstaten samtidigt som personal anlitas via inhyrningsföretag som är etablerade i andra länder m.m.

Näringsdepartementet har gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur problembilden ser ut, utöver det flygsäkerhetsmässiga, när det gäller de nya affärsmodellerna och hur eventuella problem kan åtgärdas inom ramen för luftfartslagstiftningen. Vidare önskar departementet Transportstyrelsens analys av de förslag som framförts i Raminstruktionen avseende EU-prioriteringen En väl fungerande inre marknad för vägtransport och luftfart av den 11 maj 2015.

Utgiven 0001-01-01