Marknadstillträde i regional kollektivtrafik - delrapport 2

Marknadstillträde i regional kollektivtrafik - delrapport 2

Transportstyrelsen ansvarar för frågor om tillträde till marknaden och villkor för resenärer och transportköpare. Denna rapport följer utvecklingen på kollektivtrafikmarknaden med avseende på kommersiella kollektivtrafikföretags tillträde till gemensamma funktioner (exempelvis bytespunkter, information, betalsystem och depåer). I rapporten analyseras utformningen av trafikförsörjningsprogrammen, föreskrifter, vägledningar med fokus på förutsättningarna att få tillgång till gemensamma funktioner. Rapporten innefattar bland annat intervjuer med ett urval av de kollektivtrafikföretag som bedriver kollektivtrafik kommersiellt.

Utgiven 2014-04-28