Marknadstillträde i regional kollektivtrafik - delrapport 1

Marknadstillträde i regional kollektivtrafik - delrapport 1

Transportstyrelsen ansvarar för frågor om tillträde till marknaden och villkor för resenärer och transportköpare och har valt att följa utvecklingen på kollektivtrafikmarknaden med avseende på vilket tillträde till marknaden som kommersiella kollektivtrafikföretag har. I föreliggande rapport analyseras utformningen av trafikförsörjningsprogrammen och beslutsprocesser med fokus på förutsättningarna för att bedriva kommersiell kollektivtrafik. Rapporten innefattar bland annat intervjuer med ett urval av de kollektivtrafikföretag som bedriver kollektivtrafik kommersiellt.

Utgiven 2014-04-24