Kustfartstillstånd

Behöver Transportstyrelsen bättre verktyg när tillstånden beviljas?

Kustfartstillstånd

Trafiken som bedrivs mellan svenska hamnar av fartyg som har beviljats kustfartstillstånd utgör en förhållandevis liten del av den totala trafiken mellan dessa hamnar. Flera av tillstånden som beviljats under 2019 och 2020 avser endast en resa. Majoriteten av dessa är tankfartyg. Några är bulk- och/eller torrlastfartyg som främst har transporterat cement.

I en övergripande jämförelse av antalet brister vid hamnstatskontroller under 2019 och 2020 sticker inte fartygen med kustfartstillstånd ut. Många fartyg med kustfartstillstånd har inte fått några bristnoteringar alls under kontrollerna.

Utgiven 2021-07-01