Kollektivtrafik på vatten – upphandling och avtal

I Transportstyrelsens tidigare rapporter om sjöfart har det identifierats ett behov av att vidare beskriva kollektivtrafik på vatten ur ett upphandlingsperspektiv. 

Kollektivtrafik på vatten – upphandling och avtal

Denna rapport utgör en kunskapsgrund för att dels skapa en förståelse för upphandlingsprocessen av kollektivtrafik på vatten, dels öka förståelsen för hur trafikföretag ser på upphandling av kollektivtrafik på vatten och deras möjligheter att delta i upphandlingarna.

Utgiven 2017-09-11