Kartläggning av väg- och järnvägsavdelningens marknader

Kartläggning av väg- och järnvägsavdelningens marknader

Väg- och järnvägsavdelningens (VJ) verksamhet inom registerhållning, tillstånd, tillsyn och regelgivning får påverkan på medborgare och näringsliv. I Transportstyrelsens instruktion (2008:1300) ges uppdragen att särskilt ansvara för frågor om villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor och villkor för resenärer och transportköpare. Särskilda uppdrag är att Transportstyrelsen även ska övervaka konkurrensen på marknaderna för fordonsbesiktning, järnvägstjänster, järnvägstransporter och järnvägsutbildningar. Mer generellt ska Transportstyrelsens arbete även verka för uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Utgiven 2014-04-15