Kartläggning av marknaden kollektivtrafik på vatten

Kartläggning av marknaden kollektivtrafik på vatten

Transportstyrelsen ansvarar för marknadsövervakning inom myndighetens ansvarsområde i syfte att verka för att de transportpolitiska målen om en sund konkurrens på marknaden uppnås.

Transportstyrelsens verksamhet ska bidra till att transportmarknaden fungerar dynamiskt och effektivt, med likvärdiga villkor för såväl medborgare som näringsliv. Marknadsövervakningen ska möjliggöra att myndigheten, regeringen och riksdagen kan genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa en väl fungerande marknad.

Denna rapport är en del i myndighetens marknadsövervakning gällande marknaden för kollektivtrafik på vatten.

Utgiven 2015-06-29