Intermodala passagerartransporter

Förutsättningar, hinder och möjligheter för en svensk marknad.

Intermodala passagerartransporter

Den här rapporten ger en inblick i marknaden för intermodala passagerartransporter. Arbetet har genomförts i två delar, dels en litteraturstudie för att få en bild av hur intermodala passagerartransporter beskrivs, dels telefonintervjuer med aktörer som representerar olika trafikslag och olika delar av transportmarknaderna.

Rapporten sammanfattas i ett antal slutsatser, bland annat att det verkar behövas en part som samordnar och målstyr utvecklingen för intermodala resor och att Transportstyrelsen bör, i större omfattning än idag, anta ett intermodalt perspektiv och ta reda på hur resenärers villkor kan komma att påverkas av till exempel reglering som föreslås.

Utgiven 2018-04-06