Inriktning för Transportstyrelsens stickprov och marknadsövervakning av den omreglerade fordonsbesiktningsmarknaden

Inriktning för Transportstyrelsens stickprov och marknadsövervakning av den omreglerade fordonsbesiktningsmarknaden

Transportstyrelsen är en myndighet som har ett samlat ansvar för järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, registerhållning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

Utgiven 2014-08-18