Hamntjänster i svenska hamnar

Hamntjänster i svenska hamnar

Syftet med denna promemoria är att beskriva hur de svenska hamnar som ingår i det transeuropeiska transportnätet organiserar sina hamntjänster.

Resultatet baseras på en enkätundersökning som genomfördes av Transportstyrelsen under 2018.

Utgiven 2019-04-16