Godstrafikmarknaden på väg – producenter

Godstrafikmarknaden på väg – producenter

Föreliggande rapport utgör en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning för godstrafikmarknaden på väg. Rapporten behandlar producentsidan av de företag som är verksamma på marknaden, i huvudsak åkeriföretagen.

Utgiven 2015-10-13