Första halvåret med flygskatt

Den svenska flygskatten infördes den 1 april 2018. I den här rapporten analyseras trafikutvecklingen på svenska flygplatser under det första halvåret med flygskatt.

Första halvåret med flygskatt

En av slutsatserna är att det är första gången antalet passagerare minskat under perioden april–september de senaste fem åren. Det är dock fortfarande för tidigt att dra långtgående slutsatser om skattens effekter på flygmarknaden.

Utgiven 2019-01-10