Fordonsbesiktningsverksamheten 2011

Omregleringsprocessen av fordonsbesiktningsmarknaden har inletts. Nödvändiga regelverk finns på plats. Transportstyrelsen har ett övergripande övervaknings- och tillsynsansvar över besiktningsmarknaden, och verksamheten har under 2011 varit under utveckling.

Fordonsbesiktningsverksamheten 2011

Marknadstillsyn och marknadsövervakning sker huvudsakligen genom besök hos besiktningsorgan, genom statistisk analys i ett analysverktyg och genom att sammanställa och analysera publikt tillgänglig information.

Utgiven 2012-01-24