Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2015

Nu har det gått fem år sedan fordonsbesiktningsmarknaden omreglerades och marknaden fortsätter att utvecklas.

Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2015

Främst gäller det antalet besiktningsstationer för lätta fordon som idag är 422 i Sverige. Det ska jämföras med cirka 190 stationer vid omregleringen halvårsskiftet 2010. Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller det i landets glesare befolkade delar.

Utgiven 2015-09-25