Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2013

Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas såväl avseende antalet aktörer som antalet besiktningsstationer.

Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2013

Det är dock fortfarande långt till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag.

Utgiven 2013-12-26