Fordonsbesiktningsmarknaden 1 juli 2010 till och med 30 april 2014

Fordonsbesiktningsmarknaden 1 juli 2010 till och med 30 april 2014

Fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige omfattar 5-6 miljoner obligatoriska regelstyrda besiktningar. Kontrollbesiktning av lätta fordon är den antalsmässigt största marknadskomponenten med cirka 95 % av marknaden, därför koncentreras huvuddelen i detta PM på den.

Utgiven 2014-05-12