Fordonsbesiktning 2013 - Årsrapport

Denna rapport utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010.

Fordonsbesiktning 2013 - Årsrapport

Rapporten beskriver utvecklingen under perioden 1 januari 2013 till och med 31 december 2013.

Utgiven 2014-03-17