Det intermodala transportsystemet

Begreppen intermodala transporter, kombinerade transporter, multimodala
transporter och sammodalitet används i olika sammanhang.

Det intermodala transportsystemet

Eftersom Transportstyrelsen är en av myndigheterna inom transportsektorn väcktestanken på att initiera en utredning som syftade till att dels öka kunskapen över trafikslagsgränserna dels klargöra vilken roll Transportstyrelsen kan ha i frågan.

Utgiven 2016-05-30