Containerkrisen 2021

Globala och annars relativt väloljade handelskedjor har på senare tid börjat gnissla ordentligt. Många marknadssektorer har påverkats men vissa i större utsträckning än andra. Sjöfarten är i stor utsträckning global till sin karaktär och containertrafiken är ett segment inom sjöfarten som påverkats kraftigt av pandemin.

Containerkrisen 2021

Denna rapport syftar till att översiktligt beskriva hur följderna av pandemin har påverkat sjöfartens containertrafik och svara på frågan: Vad är det egentligen som hänt och varför? Rapporten baseras på publicerat material, främst i form av nyhetsartiklar, samt på samtal med branschens företrädare: Svensk sjöfart och Sveriges hamnar.

Utgiven 2021-12-14